Điều khoản sử dụng

1. Chấp Nhận Các Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web Solunna, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây của trang. 

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc không có đầy đủ hành vi dân sự hãy ngừng sử dụng và truy cập website của chúng tôi ngay lập tức.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bản Quyền

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Solunna hoặc các bên thứ ba được cấp phép cho chúng tôi. 

Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu.

Giấy Phép

Bạn có quyền sử dụng nội dung trên trang web này chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ việc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại cần phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc bên sở hữu.

3. Thương Hiệu

Mọi tên thương hiệu, biểu trưng, hoặc logo xuất hiện trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của các tên thương hiệu, biểu trưng hoặc logo này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Khi sử dụng trang web này, bạn cam kết không thực hiện các hành vi sau đây:

  • Truy cập trái phép vào hệ thống hoặc dữ liệu của trang web.
  • Gửi hoặc phát tán nội dung xúc phạm, đe dọa, hay vi phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Sử dụng trang web cho mục đích giả mạo hoặc lừa đảo.
  • Phá hoại hoặc làm trở ngại hoạt động của trang web.
  • Sử dụng bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc quy trình tự động hóa nào để thu thập dữ liệu từ trang web mà không có sự đồng ý từ chúng tôi.

5. Đóng Góp Của Thành Viên

Chúng tôi rất khuyến khích và hoan nghênh sự đóng góp của bạn cho sự phát triển của Solunna. Và những nội dung bạn cung cấp sẽ không được xem là các thông tin bảo mật và chúng tôi có quyền không thu hồi đầy đủ, miễn phí và vĩnh viễn tái xuất bản, sửa đổi những nội dung ấy.

Bạn phải đảm bảo những nội dung bạn đóng góp cho Solunna là do bạn sở hữu, kiểm soát mọi quyền và không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, và quyền công khai.

6. Giám Sát và Thi Hành

Chúng tôi có quyền giám sát và theo dõi hoạt động trên trang web này để đảm bảo tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để thi hành các điều khoản này, bao gồm việc tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ thành viên nào vi phạm các quy định.

7. Chấm Dứt Tài Khoản

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng này. Chúng tôi cũng có quyền tắt trang web hoặc dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

8. Tiêu Chuẩn Nội Dung

Chúng tôi có quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi xem là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định, bao gồm cả nội dung có tính xúc phạm, đe dọa hoặc vi phạm quyền của người khác.

9. Từ Chối Các Bảo Đảm

Bạn hiểu rằng những tập tin có sẵn trên website hoặc được tải về không đảm bảo an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Chúng tôi không thể đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm cho những trường hợp nêu trên. Vì vậy bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể và bảo vệ bạn chống virus và loại bỏ các chương trình phá hoại.

10. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào với cá nhân bạn/ bên thứ ba nào khác về hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những Điều khoản sử dụng và những dịch vụ của Solunna.com